Демократски сојуз




ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА

Целосниот Годишен финансиски извештај погледнете го на овој линк

повеќе...


Извештај на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2020 година

Од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

повеќе...


Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2020 година

Од 01.01.2020 до 30.06.2020 година

повеќе...


ГОДИШНА СМЕТКА НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк

повеќе...
partners partners partners partners partners partners