Регистар на Демократски сојуз- За добиените донации за период 01.01.2020 до 30.06.2020 годинаВрз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

Извештај на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2020 година

Од 01.01.2020 до 30.06.2020 година

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

02.01.2020

Благоја Таневски

24,000.00

 1.  

10.01.2020

Ребека Илкова

1,500.00

 1.  

15.01.2020

Верица Филиповска

2,500.00

 1.  

20.01.2020

Ивана Стојановски

2,000.00

 1.  

04.02.2020

Александар Алексиќ

21,000.00

 1.  

06.02.2020

Верица Филиповска

2,500.00

 1.  

07.02.2020

Чедомир Мерџаноски

300.00

 1.  

08.02.2020

Славчо Јовановски

6,000.00

 1.  

03.03.2020

Чедомир Мерџаноски

400.00

 1.  

03.03.2020

Ребека Илкова

1,500.00

 1.  

03.03.2020

Сашко Димитровски

24,500.00

 1.  

05.03.2020

Павлинка Габева Атанасова

3,000.00

 1.  

06.03.2020

Верица Филиповска

2,500.00

 1.  

02.04.2020

Чедомир Мерџаноски

400.00

 1.  

06.04.2020

Горан Деловски

19,000.00

 1.  

13.05.2020

Александар Алексиќ

32,000.00

 1.  

18.05.2020

Ивана Стојановски

2,000.00

 1.  

19.05.2020

Снежана Костуранова

1,400.00

 1.  

22.05.2020

Зорица Кочоска

1,000.00

 1.  

01.06.2020

Снежана Костуранова

1,400.00

 1.  

08.06.2020

Игор Божиновски

1,000.00

 

Вкупно: 149,900.00 денари

 

Скопје, 01.07.2020

 

Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners