Демократски сојуз27.02.2023

ГОДИШНА СМЕТКА НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 31.12.2022 ГОДИНА

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк.

 

повеќе...

29.03.2023

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 31.12.2022ГОДИНА

Целосниот Финансиски извештај во целост можете да го погледнете на овој линк

 

повеќе...

01.07.2022

ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2022 ГОДИНА

ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА

повеќе...ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2022 ГОДИНА

ОД 01.01.2022 ДО 31.12.2022 ГОДИНА

повеќе...

10.4.2023

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ, ЛИСТА И ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

повеќе...
partners partners partners partners partners partners