ГОДИШНА СМЕТКА НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА01.03.2021

ГОДИШНА СМЕТКА НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк

partners partners partners partners partners partners