Извештај на Демократскиот сојуз За добиените донации за 2020 година Од 01.01.2020 до 31.12.2020 година
Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:Извештај на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2020 година

Од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

02.01.2020

Благоја Таневски

24,000.00

 1.  

10.01.2020

Ребека Илкова

1,500.00

 1.  

15.01.2020

Верица Филиповска

2,500.00

 1.  

20.01.2020

Ивана Стојановски

2,000.00

 1.  

04.02.2020

Александар Алексиќ

21,000.00

 1.  

06.02.2020

Верица Филиповска

2,500.00

 1.  

07.02.2020

Чедомир Мерџаноски

300.00

 1.  

08.02.2020

Славчо Јовановски

6,000.00

 1.  

03.03.2020

Чедомир Мерџаноски

400.00

 1.  

03.03.2020

Ребека Илкова

1,500.00

 1.  

03.03.2020

Сашко Димитровски

24,500.00

 1.  

05.03.2020

Павлинка Габева Атанасова

3,000.00

 1.  

06.03.2020

Верица Филиповска

2,500.00

 1.  

02.04.2020

Чедомир Мерџаноски

400.00

 1.  

06.04.2020

Горан Деловски

19,000.00

 1.  

13.05.2020

Александар Алексиќ

32,000.00

 1.  

18.05.2020

Ивана Стојановски

2,000.00

 1.  

19.05.2020

Снежана Костуранова

1,400.00

 1.  

22.05.2020

Зорица Кочоска

1,000.00

 1.  

01.06.2020

Снежана Костуранова

1,400.00

 1.  

08.06.2020

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

06.07.2020

Снежана Костуранова

1,400.00

 1.  

07.07.2020

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

28.07.2020

Спасе Богоески

6,000.00

 1.  

31.07.2020

Драган Каровски

2,000.00

 1.  

05.08.2020

Чедомир Мерџаноски

400.00

 1.  

05.08.2020

Ивана Стојановски

2000.00

 1.  

10.08.2020

Јовица Спироски

32,000.00

 1.  

10.08.2020

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

19.08.2020

Стевчо Крстев

1,000.00

 1.  

21.08.2020

Драган Гелев

1,000.00

 1.  

01.09.2020

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

03.09.2020

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

04.09.2020

Гоце Јовановски

370.00

 1.  

09.09.2020

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.09.2020

Павлинка Габева Атанасов

3,000.00

 1.  

09.09.2020

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

09.09.2020

Чедомир Мерџаноски

400.00

 1.  

15.09.2020

Ребека Илкова

1,000.00

 1.  

21.09.2020

Драган Гелев

1,000.00

 1.  

29.09.2020

Ѓорѓи Николов

2,000.00

 1.  

02.10.2020

Дарко Митревски

38,000.00

 1.  

02.10.2020

Славче Јовановски

10,000.00

 1.  

05.10.2020

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

28.10.2020

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

02.11.2020

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

02.11.2020

Александар Николовски

23,000.00

 1.  

04.11.2020

Драган Гелев

1,000.00

 1.  

06.11.2020

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

06.11.2020

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

09.11.2020

Ѓорѓи Николов

2,000.00

 1.  

26.11.2020

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

04.12.2020

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

04.12.2020

Драган Гелев

1,000.00

 1.  

07.12.2020

Ѓорѓи Николов

2,000.00

 1.  

09.12.2020

Александар Алексиќ

31,500.00

 1.  

14.12.2020

Верица Филиповска

8,000.00

 

Вкупно: 343,970.00 денари

 

Скопје, 01.01.2021

 

Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners