Демократски сојуз
                                      Регистар на Демократскиот сојуз

                                      за добиените донации за 2018 година

                                      од 01.01.2018 до 31.12.2018

 

повеќе...


ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018

 

повеќе...


Годишна сметка на Демократски сојуз  

за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк

 

повеќе...


Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2018 година

Од 01.01.2018 до 30.06.2018 година

повеќе...


ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

повеќе...


Регистар на Демократскиот сојуз

         за добиените донации за 2017 година

од 01.01.2017 до 31.12.2017

 

повеќе...


Годишна сметка на Демократски сојуз  

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк.

 

повеќе...
partners partners partners partners partners partners