ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА29.03.2021

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020 ГОДИНА

Целосниот Годишен финансиски извештај погледнете го на овој линк

partners partners partners partners partners partners