Демократски сојуз01.07.2023

ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

ОД 01.01.2023 ДО 30.06.2023 ГОДИНА


повеќе...

6.2.2024

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023, ЛИСТА И ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


повеќе...

27.02.2024

ГОДИШНА СМЕТКА НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк.

повеќе...

25.3.2024

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА

Целосниот Финансиски извештај во целост можете да го погледнете на овој линк

 

повеќе...


ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА

 

повеќе...
partners partners partners partners partners partners