Демократски сојуз01.07.2023

ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

ОД 01.01.2023 ДО 30.06.2023 ГОДИНА


повеќе...

6.2.2024

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023, ЛИСТА И ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


повеќе...
partners partners partners partners partners partners