Работен народе “се уплашија” да не дознаете- НЕ САКААТ да работите најмалку за 300 евра

02.03.2016

Работен народе “се уплашија” да не дознаете- НЕ САКААТ да работите најмалку за 300 евра

Вчера за обичниот граѓанин, оној кој чесно заработува и го храни своето семејство беше навидум обичен ден. Кога се врати од работа, ручаше и одмори,и потоа на телевизија не виде дека во Собранието се “кршеа копјата” за неговата работа да се плаќа најмлаку 300 евра. А зошто!? Бидејќи ниту работодавачите (не сите, само мнозинството кои кубурат со власта), ниту власта сакаше да се дознае дека лидерот на Демократскиот сојуз и пратеник- Павле Трајанов поднел предлог-измени на Законот за минимална плата со кој се предвидува најмалата плата во Македонија да биде 300 евра.

На почетокот Тајанов пред пратениците ја образложи потребата за измена на Законот за манималната плата, а потоа следеше шестока расправа помеѓу Трајанов, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ и пратениците од опозицијата

“Ниските плати не ги мотивираат вработените, негативно влијаат на продуктивноста, иновациите, потоа младите и креативни кадри заминуваат во странство и сл., поради што ќе останеме без стручни кадри кои треба да бидат движечка сила на економскиот развој во Македонија. Странските компании во Македонија имаат огромни погодности и буџетски дотации (помош) за плаќање на придонесите на вработените, даночни и царински ослободувања и сл., а им исплаќаат плата на вработените од околу 150-200 евра. Просечната плата на вработените во слободните економски, царински и индустриско-технолошки зони изнесува околу 260 евра или помалку за 120 евра во однос на просечната плата во Република Македонија.Предлагаме буџетска поддршка за компаниите од текстилната и други индустриски гранки, компании, кои поради објективни пазарни услови не се во можност да остваруваат приходи за да исплатат минимална плата. Државна помош предлагаме од разбирливи причини. Имено, ако може државата да субвенционира успешни странски компании од парите на вработените во домашни компании, зошто тоа да не може да го прави и за наши компании кои се во тешка ситуација, поради објективни состојби на пазарот.”- посочи Трајанов пред пратениците.

А сега за тоа како и зошто не дознавте дека се дебатираше за Вашата минимална плата.

Знаејќи дека за оваа тема во јавноста би се дигнала голема дебата, Претседателот на Собранието ја стави на дневен ред точката и испланира да се дебатира по неа кога вие ќе бидете на работа, кога нема да имате време да гледате Собраниски канал, а Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ им наложи на провладините медиуми “да молчат” за оваа иницијатива, а за  тоа можевте да се информирате само на неколку интернет портали.

Ама дојде време да ја “видиме вистината во очи” за да се стави крај на лицемерието на секој кадар и функционер на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, дека тие се единствените заштитници и душегрижници за благостсојбата на народот. Дали тоа е така само видете се себеси, вашите деца, вашите соседи, вашите колеги колку се задовлни од егзистенцијата во Македонија.

Тие не сакаат Вашата работа да се цени најмалку 300 евра. Сепак ќе го искористам медиумот да ги објавам листинзите од гласањето, само за да остане доказ некаде на интеренет, да видите како гласале пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Со нив можете да им мавтате кога ќе Ви дојдат на врата за да Ве молат да гласате за нив или кога ќе ве повикуваат на партиски собири. Верувајте, вистината ќе ги боли!

Еве видете кои пратеници гласаа “ЗA” да се одбие предлогот на Трајанов:

CDS200 Поединечни резултати ; 2016/03/01; 18:09

Гласање Број:; 0124

Mode; Open

Subject of voting;

Сите

Присутни; 110

За; 47

Воздржан; 0

Против; 18

Гласале; 65

0001; АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА……..; 0001; За

0002; АВРАМОСКИ МОМЧИЛО……..; 0001; За

0003; АДЕМИ ЏЕВАТ…………..; 0003; Не гласал

0004; АДИЛИ ЗУЛФИ…………..; 0003; Не гласал

0005; АЛИЈИ ГАЗМЕНД…………; 0004; Не гласал

0006; АЛИТИ НОРА……………; 0003; Не е присутен

0007; АЛИТИ РАФИС…………..; 0003; Не гласал

0008; АЛИУ ИМЕР…………….; 0004; Не е присутен

0009; АНДОНОВ МИЛЕ………….; 0002; Не е присутен

0010; АЌИМОСКИ САШО…………; 0001; За

0011; АХМЕТИ АЛИ……………; 0003; Не е присутен

0012; БАЈРАМ АМДИ…………..; 0001; Не е присутен

0013; БОГОЕВ СТЕФАН…………; 0002; Против

0014; ХАЏИЕВСКА МИРЈАНА……..; 0001; Не гласал

0015; БУРАЛИЕВА ЉУБИЦА………; 0002; Не гласал

0016; ВАСИЛЕВСКИ САШО……….; 0001; Не гласал

0017; ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО………; 0001; За

0018; ГЕОРГИЈЕВ АЛЕН………..; 0002; Не гласал

0019; ГОШЕВ СЛАВЕ…………..; 0001; За

0020; ГРУБИ АРТАН…………..; 0003; Не е присутен

0021; ДАНЕВ ДРАГАН………….; 0001; За

0022; ГРЧЕВА СОЛЗА………….; 0002; Против

0023; ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА ВЕСНА.; 0001; За

0024; АЗИЗИ КАЉТРИНА………..; 0003; Не гласал

0025; ДАСКАЛОВСКИ МАРЈАН…….; 0002; Против

0026; ДЕСКОСКА РЕНАТА……….; 0002; Не гласал

0027; ДЕСПОТОСКИ БЛАГОЈА…….; 0001; Не е присутен

0028; ХРИСТОВА МИЛКА………..; 0001; За

0029; ДИМКОВ ТРАЈЧО…………; 0001; За

0030; ДИМОВА ЛИДИЈА…………; 0002; Против

0031; ДИМОВСКИ ИЛИЈА………..; 0001; За

0032; ДИМОВСКИ ЉУПЧО………..; 0001; Не гласал

0033; ЃОРГИЕВА МИЛЕВА……….; 0002; Против

0034; ЃОРЃИЕВСКИ ЗОРАН………; 0001; За

0035; ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР……….; 0001; За

0036; ЗАТУРОВСКА ЛИЛЈАНА…….; 0001; За

0037; ИБРАИМИ ОРХАН…………; 0004; Не е присутен

0038; ИБРАХИМ ЕНЕС………….; 0002; Не гласал

0039; ИВАНОВ ИВАН…………..; 0001; За

0040; ИЛИОСКИ ЗОРАН…………; 0001; За

0041; ИМЕРОСКИ ФАТМИР……….; 0001; За

0042; ИСМАИЛИ РЕЏАИЛ………..; 0003; Не гласал

0043; ИСМАЈЛОСКА СТАРОВА НОЛА..; 0001; Не е присутен

0044; АНГЕЛОВА МАРИЈА……….; 0001; За

0045; ЈОСИФОВСКИ ЉУБОМИР…….; 0002; Не гласал

0046; КАМЧЕВ ЃОКО…………..; 0001; За

0047; ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА……; 0001; За

0048; КАРАПЕТРОВА СВЕТЛАНА…..; 0001; За

0049; КИТЕВ БЕТИАНЕ…………; 0002; Против

0050; КОВАЧЕВСКИ ВАСКО………; 0002; Не гласал

0051; КОЛЕВСКИ МАРЈАНЧО……..; 0001; Не гласал

0052; КУЗМАНОВСКА ЛИЛЈАНА……; 0001; Не гласал

0053; КУКОСКИ ДУФЕ………….; 0002; Не гласал

0054; КУНОВСКА СОФИЈА……….; 0002; Не гласал

0055; ЛАСОВСКА БЛАГИЦА………; 0001; За

0056; ЛАШКОСКА АНЕ………….; 0001; За

0057; ЛИКА ХАЗБИ……………; 0003; Не е присутен

0058; ЛОКВЕНЕЦ ХАРИ…………; 0002; Против

0059; МАНАСКОВА МАГДАЛЕНА……; 0001; За

0060; МАНЧЕВ РИСТО………….; 0001; За

0061; МЕРКО РАМИС…………..; 0003; Не гласал

0062; МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ ВЈОЛЦА..; 0003; Не гласал

0063; МЕХМЕТИ ЕРМИРА………..; 0003; Не е присутен

0064; МИЛАНОВ СТОЈАН………..; 0001; За

0065; МИЛЕВСКИ ГОРАН………..; 0002; Не гласал

0066; МИЛОШОСКИ АНТОНИЈО…….; 0001; Не гласал

0067; МИРАКОВСКА СОЊА……….; 0002; Против

0068; МИСОВСКИ ГОРАН………..; 0002; Против

0069; МИТОВСКА СЛАЃАНА………; 0001; За

0070; МИТРЕСКИ ЈОВАН………..; 0002; Против

0071; МИЦЕВСКИ НИКОЛА……….; 0001; Не гласал

0072; МУКОСКИ КРСТО…………; 0001; За

0073; НАЈДЕНОВСКА ОЛГА………; 0001; Не гласал

0074; НАСТЕСКА БИЉАНА……….; 0002; Против

0075; НАУМОВСКИ ВАСКО……….; 0001; За

0076; НИКОЛИЌ ЉУБИША………..; 0002; Против

0077; НИКОЛОВ МАРЈАНЧО………; 0002; Против

0078; НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР…..; 0001; За

0079; ОРЦЕВ ПАНЧЕ…………..; 0002; Не гласал

0080; ЕМИНИ-АСАНИ МИРСАДА……; 0006; Не гласал

0081; ПАУНОВСКИ СТОЈКО………; 0002; Не гласал

0082; ПЕМОВА ВЕСНА………….; 0001; За

0083; ПЕПИЌ АВДИЈА………….; 0001; Не гласал

0084; ПИШЕВ ВАСИЛ…………..; 0001; За

0085; ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА………; 0001; Против

0086; БИЛАЛИ АЛИМ…………..; 0001; За

0087; ПОЦКОВ САШО…………..; 0002; Не гласал

0088; РАНГЕЛОВА ДАНИЕЛА……..; 0001; За

0089; РУСТЕМИ ЕЈУП………….; 0003; Не гласал

0090; САЗДОВ ПАВЛЕ………….; 0001; За

0091; САЗДОВСКИ ЧЕДОМИР……..; 0005; За

0092; САЛИУ СЕЛВИЈЕ…………; 0003; Не гласал

0093; СЕКУЛОВСКА СУЗАНА……..; 0001; За

0094; СИЛЈАНОВСКА ЈУЛИЈАНА…..; 0002; Не гласал

0095; СИНАНИ ЈАМИН………….; 0003; Не гласал

0096; ДАМЧЕСКА ЈАСМИНКА……..; 0001; За

0097; ЧИБИШЕВ АНДОН…………; 0001; За

0098; БОЈАЏИЕВА БЛАГОРОДНА…..; 0001; За

0099; СТЕВАНАНЏИЈА ДИМИТАР…..; 0001; За

0100; СТОИЛКОВИЌ ИВАН……….; 0001; Не гласал

0101; СТОЈАНОВСКИ БЛАГОЈА……; 0002; Не гласал

0102; СТОЈКОСКИ АЛЕКСАНДАР…..; 0001; За

0103; СТОЈЧЕВСКА МИРА……….; 0002; Против

0104; СУГАРЕСКИ ГОРАН……….; 0002; Не гласал

0105; ТАЛЕВСКА СОЊА…………; 0001; За

0106; ТАЌИ МЕНДУХ…………..; 0004; Не е присутен

0107; КОЏАБАШИЕВ ЃОРЃИ………; 0001; За

0108; ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА РОЗА…; 0002; Не гласал

0109; ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ………..; 0001; Против

0110; ЕФТИМОВ ДАЈАНЧО……….; 0001; За

0111; ТУНТЕВ ТОМИСЛАВ……….; 0002; Не гласал

0112; УЗЕИРИ-ФЕРАТИ МЕРАЛ……; 0004; Не е присутен

0113; ФАЗЛИУ БЕКИМ………….; 0004; Не гласал

0114; ФЕЈЗУЛА ЕРНАД…………; 0004; Не гласал

0115; ХАДРИ ШПРЕСА………….; 0003; Не гласал

0116; ХАСИПИ КЕНАН………….; 0001; За

0117; ЦИПУШЕВА НАДА…………; 0001; За

0118; ЦУКЛЕВ ДРАГАН…………; 0001; За

0119; ИБРАИМИ МУСА………….; 0003; Не гласал

0120; ЏАФЕРИ ТАЛАТ………….; 0003; Не гласал

0121; ЏЕМАИЛИ МИРВАН………..; 0003; Не гласал

0122; ШАХПАСКА ЈАГОДА……….; 0002; Против

0123; ШИЛЕГОВ ПЕТРЕ…………; 0002; Против

И еве за крај ќе ги прашам сите оние работници кои земаат минималец, да си одговорат “самите на себе”: Дали со платата можат да си купат квалитетна храна за да можат да работат и да бидат здрави или мора да се хранат со најевтиното,маргарин, паштета, виршли ? ( за сметките нае прашувам зашто знам дека не стигаат).

Ете таа економска переврзија нема објаснување- работниците се разболуваат зашто не можат да си дозволат квалитетна храна, а потоа огромни средтва од ФЗО се издвојуваат за лечење ! А колку издвојуваат може да се види по смртноста и добро познатите за јавноста случаи на починати млади и стари лица…

Извор:Локално

partners partners partners partners partners partners