Предлог-Закон за изменување на Изборниот законик на Република Северна Македонија18.09.2019

Предлог-Закон за изменување на Изборниот законик на Република Северна Македонија

Тука погледнете го во целост Предлог-Законот

partners partners partners partners partners partners