Новоименувани функционери

27.11.2012

Новоименувани функционери

Со Одлука на Владата на Република Македонија, за Директор на Управата за животна средина е именуван Игор Трајковски, дипломиран економист.

Со Одлука на Министерството за Здравство, за Директор на Клиниката за Клиничка Биохемија е назначена д-р Соња Кузмановска. 

partners partners partners partners partners partners