Демократски сојуз


Донирај

Вашите донации се секогаш добредојдени.

Нашата жиро сметка е 300000000684274

Депонент на Комерцијална банка АД-Скопје

partners partners partners partners partners partners