ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ: НЕРАЗУМНА И НЕПРИФАТЛИВА ОДЛУКА ЗА ЕНОРМНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

31.3.2023

ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ: НЕРАЗУМНА И НЕПРИФАТЛИВА ОДЛУКА ЗА ЕНОРМНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

Демократскиот сојуз смета дека одлуката на Уставниот суд со која се овозможува зголемување на платите на функционерите за 78% е неодговорна, неразумна и неприфатлива.

Предлагаме да се интервенира во коефициентите, односно да се предложат измени на Законот за платата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, со што зголемувањето на платите на функционерите ќе се усогласи со зголемување на платите во сите сектори, како и со зголемувањето на пензиите. 

Демократскиот сојуз ќе поддржи и ќе биде дел од  законско решение, која ќе ја спречи ваквата неправедна положба и огромна разлика во примањата на функционерите и останатите вработени. 

Зголемувањето на примањата како одговор на растечките животни трошоци треба да го почувствуваат сите граѓани, посебно ранливите категории, додека оние кои се избрани и именувани лица треба да обезбедат услови за поквалитетен и подобар живот за сите, а не само за себе.

 

partners partners partners partners partners partners