ДЕМОКРAТСКИ СОЈУЗ: НЕМА ДА ПАРТИЦИПИРАМЕ ВО РАБОТНАТA ГРУПА ЗА ПРОМЕНА НА УСТАВОТ

8.4.2023

ДЕМОКРAТСКИ СОЈУЗ: НЕМА ДА ПАРТИЦИПИРАМЕ ВО РАБОТНАТA ГРУПА ЗА ПРОМЕНА НА УСТАВОТ

Демократскиот сојуз сметa дека пред да почне постапка зa внесување на Бугарите во Уставот, неопходно е од Бугарија да се обезбеди реципроцитет, Македонците да бидат признаени и да можат да се организираат и здружуваат преку формирање културни центри, здруженија на граѓани, политички партии и други форми на асоцијации, заради негување и афирмација на културните, јазичните,  историските и другите обележја, права кои во Македонија ги имаат сите етнички заедници, вклучително и Бугарите.

Сѐ додека Бугарија го негира македонскиот народ, како и автентичноста на македонскиот јазик, Република Македонија не треба да почнува постапка за промена на Уставот. Поради тоа, Демократскиот сојуз нема да номинира свој претставник во работната група за промена на Уставот.

Демократскиот сојуз бара Владата на Република Македонија директно, како и со помош на ЕУ и САД, да инсистира на признавање на Македонците во Бугарија.

Признавањето на Македонците во Бугарија ќе биде мал чекор на  официјална Софија, но со историски димензии и почеток на нормализација на односите помеѓу Македонците и Бугарите, како и помеѓу двете држави, Македонија и Бугарија.

partners partners partners partners partners partners