Учество на ДСМ на работилница за младински политики на НМСМ26.09.2016

Учество на ДСМ на работилница за младински политики на НМСМ

Учесници: Теодора Василова и Александар Србиноски - членови на ДСМ

Демократскиот сојуз на млади викендов имаше можност да учествува на работилница за претставници на политичките подмладоци за младински политики, лобирање и застапување во периодот од 23 до 25 септември во х. Алпина Маврово предводена од Национален младински совет на Македонија (НМСМ) во соработка со Национален демократски институт за меѓународни работи (NDI).

Работилницата беше предводена од познати експерти во овие две области:

Младински политики - Матеј Маневски

Лобирање и застапување - Јулијана Даскалов

Тридневната обука им даде можност на учесниците да се запознаат со младинските политики на национално и европско ниво, како се креираат и како можат да се применат.

Се стекнаа со практични знаења за креирање на младински политики и техники и методи на лобирање и како  истите да бидат земени предвид од повисоките инстанци во Македонија.

partners partners partners partners partners partners