ЛИСТА И ОБPАЗЕЦ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР17.06.2021

Листа и образец за пристап до информации од јавен карактер

Листата за пристап до информации од јавен карактер можете да ја погледнете на следниот линк

Образецот за пристап до информации од јавен карактер можете да го погледнете на следниот линк

partners partners partners partners partners partners