Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации за 2017 година
Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2017 година

Од 01.01.2017 до 30.06.2017 година

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

03.01.2017

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

09.01.2017

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.01.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.01.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.01.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.01.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

20.01.2017

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

02.02.2017

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

09.02.2017

Биљана Рунчевска

1,500.00

 1.  

09.02.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

10.02.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.02.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

13.02.2017

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

13.02.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

22.02.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

24.02.2017

Јован Ристовски

500.00

 1.  

28.02.2017

Кристина Дамјанова

2,000.00

 1.  

28.02.2017

Дејан Еврушоски

25,000.00

 1.  

01.03.2017

Јасна Саздовска

3,000.00

 1.  

02.03.2017

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

04.03.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

07.03.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

08.03.2017

Благоја Стамболиски

2,000.00

 1.  

08.03.2017

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.03.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.03.2017

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

10.03.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.03.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.03.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.03.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

13.03.2017

Катерина Михајлова

450.00

 1.  

13.03.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

13.03.2017

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

14.03.2017

Павле Трајанов

20,000.00

 1.  

15.03.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

17.03.2017

Биљана Арсовска

1,000.00

 1.  

20.03.2017

Стојан Лазаров

6,000.00

 1.  

27.03.2017

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

29.03.2017

Игор Трајковски

25,000.00

 1.  

30.03.2017

Катерина Груевски

800.00

 1.  

31.03.2017

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

31.03.2017

Јовица Спироски

28,000.00

 1.  

04.04.2017

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

06.04.2017

Славче Јовановски

7,000.00

 1.  

10.04.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.04.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.04.2017

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

11.04.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

11.04.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

13.04.2017

Чедомир Мерџаноски

500.00

 1.  

15.04.2017

Ристе Пројчевски

500.00

 1.  

18.04.2017

Филип Антовски

19,000.00

 1.  

20.04.2017

Ненад Батковски

8,000.00

 1.  

24.04.2017

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

24.04.2017

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

27.04.2017

Павле Трајанов

21,000.00

 1.  

27.04.2017

Благоја Таневски

19,500.00

 1.  

27.04.2017

Јован Ристовски

500.00

 1.  

28.04.2017

Катерина Михајлова

450.00

 1.  

02.05.2017

Крсте Врбоски

31,000.00

 1.  

02.05.2017

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

03.05.2017

Крсте Врбоски

6,000.00

 1.  

04.05.2017

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

05.05.2017

Нацко Јакимовски

5,000.00

 1.  

06.05.2017

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.05.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

11.05.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

12.05.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

12.05.2017

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

15.05.2017

Драганче Трајков

5,000.00

 1.  

17.05.2017

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

19.05.2017

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

22.05.2017

Славче Јовановски

7,000.00

 1.  

22.05.2017

Драган Милошески

2,000.00

 1.  

23.05.2017

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

25.05.2017

Емил Димитровски

50,000.00

 1.  

29.05.2017

Драги Томашевски

21,500.00

 1.  

30.05.2017

Стојан Лазаров

6,000.00

 1.  

31.05.2017

Катерина Груевски

800.00

 1.  

01.06.2017

Славче Јовановски

20,000.00

 1.  

01.06.2017

Игор Трајковски

21,400.00

 1.  

01.06.2017

Крсте Врбоски

20,000.00

 1.  

03.06.2017

Даниела Панова

900.00

 1.  

05.06.2017

Иле Георгиев

1,400.00

 1.  

05.06.2017

Лазар Боев

2,000.00

 1.  

09.06.2017

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

09.06.2017

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.06.2017

Гоце Симоновски

5,000.00

 1.  

12.06.2017

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

12.06.2017

Гоце Јовановски

400.00

 1.  

14.06.2017

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

14.06.2017

Даниел Ефтимов

31,000.00

 1.  

15.06.2017

Катерина Михајлова

900.00

 1.  

15.06.2017

Александра Маџоска

6,000.00

 1.  

19.06.2017

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

20.06.2017

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

20.06.2017

Јован Ристовски

500.00

 1.  

21.06.2017

Гоце Јовановски

5,000.00

 1.  

23.06.2017

Благој Чоревски

4,000.00

 1.  

27.06.2017

Тони Начевски

2,000.00

 1.  

27.06.2017

Игор Трајковски

20,000.00

 1.  

27.06.2017

Славче Јовановски

20,000.00

 1.  

27.06.2017

Крсте Врбоски

10,000.00

 1.  

30.06.2017

Славче Јовановски

10,000.00

 1.  

30.06.2017

Дарко Митревски

17,880.00

 

                                                                                                                                              Вкупно:  631,080.00             

Скопје 03.07.2017 година                                                                                              

 

 

                                                                                                                          Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners