Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации за 2016 година Од 01.01.2016 до 31.12.2016 годинаВрз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:


Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2016 година

Од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

05.01.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

05.01.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

08.01.2016

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

08.01.2016

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

08.01.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.01.2016

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.01.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

11.01.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

11.01.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

12.01.2016

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

14.01.2016

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

14.01.2016

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

14.01.2016

Весна Стоименовска

6,000.00

 1.  

15.01.2016

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

22.01.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

22.01.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

29.01.2016

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

03.02.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

03.02.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

04.02.2016

Биљана Спасова

1,000.00

 1.  

05.02.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

08.02.2016

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

10.02.2016

Марко Узелац

500.00

 1.  

10.02.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.02.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.02.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.02.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.02.2016

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.02.2016

Ана Панчевска

2,000.00

 1.  

11.02.2016

Славче Јовановски

2,000.00

 1.  

11.02.2016

Жаклина Савевска

2,000.00

 1.  

11.02.2016

Јулија Стојановска

7,000.00

 1.  

12.02.2016

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

19.02.2016

Ленче Николова

300.00

 1.  

19.02.2016

Мице Цабевски

500.00

 1.  

25.02.2016

Дарко Митревски

35,500.00

 1.  

26.02.2016

Катерина Груевски

800.00

 1.  

01.03.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

01.03.2016

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.03.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

04.03.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

04.03.2016

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

07.03.2016

Биљана Спасова

1,000.00

 1.  

08.03.2016

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

08.03.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.03.2016

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

10.03.2016

Марко Узелац

500.00

 1.  

10.03.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.03.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.03.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.03.2016

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

14.03.2016

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

15.03.2016

Стевчо Крстев

7,000.00

 1.  

16.03.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

21.03.2016

Ленче Николова

300.00

 1.  

28.03.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

31.03.2016

Жарко Котевски

32,000.00

 1.  

04.04.2016

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

05.04.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

05.04.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

07.04.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

07.04.2016

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

08.04.2016

Марко Узелац

500.00

 1.  

08.04.2016

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

08.04.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

08.04.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

08.04.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.04.2016

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.04.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

11.04.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.04.2016

Стевчо Крстев

6,000.00

 1.  

11.04.2016

Вероника Наумовска

10,000.00

 1.  

12.04.2016

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

22.04.2016

Ленче Николова

300.00

 1.  

28.04.2016

Александар Алексиќ

33,000.00

 1.  

04.05.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

05.05.2016

Чедомир Мерџановски

1,000.00

 1.  

09.05.2016

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

10.05.2016

Марко Узелац

500.00

 1.  

10.05.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.05.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.05.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.05.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.05.2016

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

12.05.2016

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

13.05.2016

Јулија Стојановска

5,000.00

 1.  

19.05.2016

Елизабета Стефковска

3,000.00

 1.  

23.05.2016

Кристина Дамјанова

3,000.00

 1.  

23.05.2016

Благоја Таневски

32,000.00

 1.  

30.05.2016

Катерина Груевски

800.00

 1.  

03.06.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

07.06.2016

Игор Божиновски       

2,000.00

 1.  

07.06.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

08.06.2016

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

09.06.2016

Весна Стоименовска

6,000.00

 1.  

09.06.2016

Павле Трајанов

30,675.00

 1.  

10.06.2016

Марко Узелац

500.00

 1.  

10.06.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.06.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.06.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.06.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

10.06.2016

Славче Јовановски

30,800.00

 1.  

13.06.2016

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

16.06.2016

Стевчо Крстев

5,000.00

 1.  

18.06.2016

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

20.06.2016

Жарко Николов

300.00

 1.  

21.06.2016

Крсте Врбоски

6,000.00

 1.  

30.06.2016

Александра Павловска

27,000.00

 1.  

02.07.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

08.07.2016

Марко Узелац

500.00

 1.  

08.07.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

08.07.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

08.07.2016

Јулија Стојановска

5,000.00

 1.  

11.07.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

11.07.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.07.2016

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

12.07.2016

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

15.07.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

15.07.2016

Павле Трајанов

12,000.00

 1.  

19.07.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

22.07.2016

Крсте Врбовски

3,000.00

 1.  

29.07.2016

Драган Гелев

31,500.00

 1.  

06.08.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.08.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.08.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.08.2016

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.08.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.08.2016

Кристина Дамјанова

2,000.00

 1.  

17.08.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

29.08.2016

Валентина Ѓурковска Николовска

28,000.00

 1.  

30.08.2016

Катерина Груевски

800.00

 1.  

30.08.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

02.09.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

03.09.2016

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

05.09.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

06.09.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

09.09.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

09.09.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

12.09.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

13.09.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

14.09.2016

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

14.09.2016

Јулија Стојановска

5,000.00

 1.  

26.09.2016

Ленче Николова

300.00

 1.  

30.09.2016

Благоја Таневски

29,000.00

 1.  

05.10.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

06.10.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.10.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.10.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.10.2016

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

12.10.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

13.10.2016

Даниел Ефтимов

3,000.00

 1.  

18.10.2016

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

20.10.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

27.10.2016

Стевчо Крстев

6,000.00

 1.  

31.10.2016

Катерина Груевски

900.00

 1.  

31.10.2016

Филип Антовски

32,500.00

 1.  

01.11.2016

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.11.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.11.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.11.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.11.2016

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

11.11.2016

Игор Божиновски       

1,000.00

 1.  

14.11.2016

Кристина Дамјанова

2,000.00

 1.  

14.11.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

15.11.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

17.11.2016

Ненад Баткоски

6,200.00

 1.  

22.11.2016

Стевчо Крстев

6,000.00

 1.  

25.11.2016

Катерина Груевски

900.00

 1.  

03.12.2016

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

05.12.2016

Јово Батковски

6,000.00

 1.  

07.12.2016

Игор Божиновски         

1,000.00

 1.  

09.12.2016

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

09.12.2016

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

09.12.2016

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.12.2016

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

12.12.2016

Соња Кузмановска

1,000.00

 1.  

29.12.2016

Јулија Стојановска

4,000.00

 

Вкупно:                                                                                                                                                                                788.338,00

 

Скопје 21.03.2017 година                                                                                                             

 

                                                                                                                                        Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners