Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации до декември 2015 годинаВрз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:                     Регистар на Демократскиот сојуз

                  За добиените донации за 2015 година

                      Од 01.07.2015 до 31.12.2015 година 

 

 1.  

01.07.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

01.07.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.07.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

06.07.2015

Јулијана Мазнева                             

353.00

 1.  

06.07.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.07.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

06.07.2015

Билјана Спасова

1,000.00

 1.  

06.07.2015

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

09.07.2015

Александра Кацарска

400.00

 1.  

09.07.2015

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

10.07.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.07.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.07.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

10.07.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

10.07.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

13.07.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

13.07.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

13.07.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

15.07.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

18.07.2015

Старталкинг Дооел Скопје

6,000.00

 1.  

21.07.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

23.07.2015

Петре Тодоровски

33,500.00

 1.  

24.07.2015

Вероника Наумовска

6,000.00

 1.  

31.07.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

05.08.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

05.08.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

06.08.2015

Јулијана Мазнева                             

353.00

 1.  

06.08.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.08.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

07.08.2015

Александра Кацарска

400.00

 1.  

10.08.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.08.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.08.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.08.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.08.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

12.08.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

12.08.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

13.08.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

14.08.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

14.08.2015

Драган Тодоровски

3,000.00

 1.  

17.08.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

17.08.2015

Старталкинг Дооел Скопје

6,000.00

 1.  

18.08.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

24.08.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

24.08.2015

Бранко Симоновиќ

31,000.00

 1.  

31.08.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

04.09.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

04.09.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

04.09.2015

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

07.09.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

07.09.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

09.09.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.09.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.09.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.09.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.09.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.09.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.09.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

14.09.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

14.09.2015

Јулија Стојановска

5,000.00

 1.  

14.09.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

15.09.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

16.09.2015

Катерина Груевски

1,200.00

 1.  

18.09.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

21.09.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

22.09.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

22.09.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

28.09.2015

Наташа Чекичевска

34,500.00

 1.  

05.10.2015

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.10.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

06.10.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

06.10.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.10.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

06.10.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

06.10.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.10.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

09.10.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

09.10.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

13.10.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

13.10.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

13.10.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

13.10.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

13.10.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

14.10.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

15.10.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

19.10.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

28.10.2015

Дејан Петровски

35,000.00

 1.  

29.10.2015

Загорка Видоевска

5,000.00

 1.  

30.10.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.11.2015

Кристина Дамјанова

3,000.00

 1.  

03.11.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

05.11.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

05.11.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

06.11.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

06.11.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.11.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

09.11.2015

Стевчо Крстев

6,000.00

 1.  

10.11.2015

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.11.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.11.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.11.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.11.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.11.2015

Игор Божиновски

2,000.00

 1.  

12.11.2015

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

12.11.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

16.11.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

17.11.2015

Катерина Груевски

800.00

 1.  

19.11.2015

Филип Антовски

37,500.00

 1.  

30.11.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

04.12.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

04.12.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

04.12.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

07.12.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

07.12.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

07.12.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

09.12.2015

Јово Баткоски

4,000.00

 1.  

10.12.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

10.12.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.12.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.12.2015

Тони Начевски

2,000.00

 1.  

10.12.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.12.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.12.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

11.12.2015

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

12.12.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

14.12.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

14.12.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

15.12.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

16.12.2015

Крсте Врбоски

5,000.00

 1.  

18.12.2015

Игор Божиновски                                           

1,000.00

 1.  

21.12.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

28.12.2015

Александра Маџоска

2,000.00

 1.  

28.12.2015

Жарко Котевски

32,500.00

 1.  

30.12.2015

Јулија Стојановска

7,000.00

 

                                                                                             Вкупно:     463,418.00                                                                                                                                     

  Скопје, 11.01.2016 година                                                                                              

  Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners