Извештај за добиени донации ДС 2015
27.03.2016

Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:Извештај на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2015 година

Од 01.01.2015 до 31.12.2015 година

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

05.01.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

08.01.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

09.01.2015

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

09.01.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

09.01.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.01.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

12.01.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

12.01.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

13.01.2015

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

28.01.2015

Драган Гелев

31,000.00

 1.  

30.01.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.02.2015

Кристина Дамјанова

2,000.00

 1.  

02.02.2015

Јулија Стојановска

5,000.00

 1.  

05.02.2015

Вероника Наумовска

5,000.00

 1.  

05.02.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

09.02.2015

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

10.02.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.02.2015

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.02.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.02.2015

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

11.02.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.02.2015

Јово Баткоски

6,000.00

 1.  

13.02.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

16.02.2015

Александра Кацарска

400.00

 1.  

16.02.2015

Драган Тодоровски

3,000.00

 1.  

17.02.2015

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

17.02.2015

Игор Божиновски                                           

1,000.00

 1.  

19.02.2015

Благој Чоревски

7,000.00

 1.  

24.02.2015

Александра Павловска

43,500.00

 1.  

26.02.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

27.02.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

03.03.2015

Благоја Стамболиски

1,600.00

 1.  

04.03.2015

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

04.03.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

06.03.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.03.2015

Драган Милошески

1,000.00

 1.  

10.03.2015

Василка Коцева          

1,000.00

 1.  

10.03.2015

Соња Кузмановска      

6,000.00

 1.  

11.03.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.03.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

20.03.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

20.03.2015

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

23.03.2015

Милена Ризова

1,000.00

 1.  

30.03.2015

Благоја Таневски

32,000.00

 1.  

01.04.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

01.04.2015

Стевчо Крстев

5,000.00

 1.  

06.04.2015

Александра Кацарска

400.00

 1.  

06.04.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.04.2015

Тони Начевски

2,000.00

 1.  

06.04.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

06.04.2015

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

07.04.2015

Билјана Спасова

1,000.00

 1.  

07.04.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

08.04.2015

Јасминка Димитрова

1,500.00

 1.  

09.04.2015

Василка Коцева          

1,000.00

 1.  

09.04.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

09.04.2015

Соња Кузмановска      

6,000.00

 1.  

14.04.2015

Катерина Ѓоргиевска

800.00

 1.  

14.04.2015

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

14.04.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

15.04.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

15.04.2015

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

15.04.2015

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

15.04.2015

Јулија Стојановска

5,000.00

 1.  

16.04.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

16.04.2015

Старталкинг Дооел Скопје

6,000.00

 1.  

17.04.2015

Јово Баткоски

1,000.00

 1.  

20.04.2015

Ленче Николова

600.00

 1.  

27.04.2015

Владо Кузмановски

38,000.00

 1.  

30.04.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

04.05.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

05.05.2015

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

05.05.2015

Ели Георгиевска Стаменковска

3,000.00

 1.  

05.05.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

05.05.2015

Панче Стојановски

10,000.00

 1.  

05.05.2015

Владимир Кроневски

27,700.00

 1.  

06.05.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

06.05.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.05.2015

Милена Ризова

1,000.00

 1.  

07.05.2015

Билјана Спасова

1,000.00

 1.  

08.05.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.05.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.05.2015

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

11.05.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

11.05.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

11.05.2015

Соња Кузмановска      

6,000.00

 1.  

11.05.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

12.05.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

13.05.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

13.05.2015

Славче Јовановски

6,000.00

 1.  

15.05.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

18.05.2015

Владо Сараулев

2,000.00

 1.  

18.05.2015

Вероника Наумовска

6,000.00

 1.  

19.05.2015

Драган Тодоровски

2,000.00

 1.  

20.05.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

20.05.2015

Старталкинг Дооел Скопје

4,000.00

 1.  

20.05.2015

Билјана Пешевска

6,000.00

 1.  

28.05.2015

Јовица Спироски

33,000.00

 1.  

01.06.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.06.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

02.06.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

04.06.2015

Аница Марковска

500.00

 1.  

04.06.2015

Билјана Спасова

1,000.00

 1.  

05.06.2015

Ѓорѓи Туфекџиев

560.00

 1.  

05.06.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

05.06.2015

Старталкинг Дооел Скопје

6,000.00

 1.  

08.06.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

08.06.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

08.06.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

09.06.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

600.00

 1.  

10.06.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.06.2015

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

10.06.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.06.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.06.2015

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

11.06.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.06.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

12.06.2015

Стевчо Крстев

6,000.00

 1.  

15.06.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

15.06.2015

Јован Ристовски

400.00

 1.  

15.06.2015

Катерина Груевски

800.00

 1.  

16.06.2015

Благоја Стамболиски

800.00

 1.  

18.06.2015

Милена Ризова

1,000.00

 1.  

19.06.2015

Ленче Николова

600.00

 1.  

24.06.2015

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

25.06.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

30.06.2015

Владо Кузмановски

32,500.00

 1.  

01.07.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

01.07.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.07.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

06.07.2015

Јулијана Мазнева                             

353.00

 1.  

06.07.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.07.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

06.07.2015

Билјана Спасова

1,000.00

 1.  

06.07.2015

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

09.07.2015

Александра Кацарска

400.00

 1.  

09.07.2015

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

10.07.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

10.07.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.07.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

10.07.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

10.07.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

13.07.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

13.07.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

13.07.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

15.07.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

18.07.2015

Старталкинг Дооел Скопје

6,000.00

 1.  

21.07.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

23.07.2015

Петре Тодоровски

33,500.00

 1.  

24.07.2015

Вероника Наумовска

6,000.00

 1.  

31.07.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

05.08.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

05.08.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

06.08.2015

Јулијана Мазнева                             

353.00

 1.  

06.08.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.08.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

07.08.2015

Александра Кацарска

400.00

 1.  

10.08.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.08.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.08.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.08.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.08.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

12.08.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

12.08.2015

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

13.08.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

14.08.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

14.08.2015

Драган Тодоровски

3,000.00

 1.  

17.08.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

17.08.2015

Старталкинг Дооел Скопје

6,000.00

 1.  

18.08.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

24.08.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

24.08.2015

Бранко Симоновиќ

31,000.00

 1.  

31.08.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

04.09.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

04.09.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

04.09.2015

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

07.09.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

07.09.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

09.09.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

10.09.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.09.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.09.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.09.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.09.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.09.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

14.09.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

14.09.2015

Јулија Стојановска

5,000.00

 1.  

14.09.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

15.09.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

16.09.2015

Катерина Груевски

1,200.00

 1.  

18.09.2015

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

21.09.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

22.09.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

22.09.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

28.09.2015

Наташа Чекичевска

34,500.00

 1.  

05.10.2015

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.10.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

06.10.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

06.10.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.10.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

06.10.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

06.10.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.10.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

09.10.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

09.10.2015

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

13.10.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

13.10.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

13.10.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

13.10.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

13.10.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

14.10.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

15.10.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

19.10.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

28.10.2015

Дејан Петровски

35,000.00

 1.  

29.10.2015

Загорка Видоевска

5,000.00

 1.  

30.10.2015

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

02.11.2015

Кристина Дамјанова

3,000.00

 1.  

03.11.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

05.11.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

05.11.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

06.11.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

06.11.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

06.11.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

09.11.2015

Стевчо Крстев

6,000.00

 1.  

10.11.2015

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

10.11.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.11.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.11.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.11.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.11.2015

Игор Божиновски

2,000.00

 1.  

12.11.2015

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

12.11.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

16.11.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

17.11.2015

Катерина Груевски

800.00

 1.  

19.11.2015

Филип Антовски

37,500.00

 1.  

30.11.2015

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

04.12.2015

Марко Узелац

500.00

 1.  

04.12.2015

Чедомир Мерџаноски

1,000.00

 1.  

04.12.2015

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

07.12.2015

Јулијана Мазнева

353.00

 1.  

07.12.2015

Фросина Дониновска

500.00

 1.  

07.12.2015

Снежана Костуранова

6,000.00

 1.  

09.12.2015

Јово Баткоски

4,000.00

 1.  

10.12.2015

Ели Ѓорѓиевска Стаменковска

500.00

 1.  

10.12.2015

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.12.2015

Верица Филиповска

2,000.00

 1.  

10.12.2015

Тони Начевски

2,000.00

 1.  

10.12.2015

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.12.2015

Гоце Јовановски

450.00

 1.  

11.12.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

11.12.2015

Игор Трајковски

1,000.00

 1.  

12.12.2015

Драгана Кипријановска      

5,560.00

 1.  

14.12.2015

Билјана Спасова         

1,000.00

 1.  

14.12.2015

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

15.12.2015

Ангела Николова

340.00

 1.  

16.12.2015

Крсте Врбоски

5,000.00

 1.  

18.12.2015

Игор Божиновски                                           

1,000.00

 1.  

21.12.2015

Ленче Николова

300.00

 1.  

28.12.2015

Александра Маџоска

2,000.00

 1.  

28.12.2015

Жарко Котевски

32,500.00

 1.  

30.12.2015

Јулија Стојановска

7,000.00

 

                                                                                                                                              Вкупно:    1.042,264.00 

                                                                                                                         

Скопје, 11.01.2016 година                                                                                              

                                                                                                                      Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners