Годишна сметка на ДС за 2015
27.02.2016

Годишна сметка на Демократски сојуз  

за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година 

Целосната Годишна сметка поглегнете ја на овој линк.

partners partners partners partners partners partners