Годишна сметка на Демократски сојуз за 201627.02.2017

Годишна сметка на Демократски сојуз  

за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк.

partners partners partners partners partners partners