Регистар на донаци 01.01.2013 - 31.06.2013
01.07.2013

Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/04....... 23/13), Демократскиот сојуз подготви 

 

 

Регистар на Демократскиот сојуз

за добиените донации за 2013 година

0д 01.01.2013 до 31.06.2013

 

 

 

Ред.

Број

 

Дата

 

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 

09.01.2013

Јасна Саздовска

7,000.00

 

22.01.2013

Владимир Кроневски

30,500.00

 

05.02.2013

Стевчо Крстев

7,000.00

 

06.02.2013

Надежда Узелац

1,000.00

 

06.02.2013

Весна Стоименовска

3,000.00

 

18.02.2013

Игор Трајковски

3,000.00

 

19.02.2013

Владимир Кроневски

32,500.00

 

21.02.2013

Игор Трајковски

10,000.00

 

28.02.2013

Соња Кузмановска

30,000.00

 

01.03.2013

Павле Трајанов

25,000.00

 

05.03.2013

Биљана Заринска

7,000.00

 

22.03.2013

Јованчо Колчески

30,960.00

 

03.04.2013

Соња Кузмановска

30,000.00

 

09.04.2013

Весна Стоименовска

3,000.00

 

10.04.2013

Јулија Стојановска

6,000.00

 

15.04.2013

Јован Ристовски

300.00

 

15.04.2013

Игор Божиновски

3,000.00

 

16.04.2013

Билјана Рунчевска

500.00

 

23.04.2013

Горан Деловски

11,000.00

 

23.04.2013

Благоја Таневски

11,000.00

 

23.04.2013

Гоце Симоновски

11,000.00

 

07.05.2013

Крсте Врбоски

3,000.00

 

07.05.2013

Весна Стоименовска

3,000.00

 

08.05.2013

Славица Донева

7,000.00

 

09.05.2013

Зоран Петров

3,000.00

 

10.05.2013

Ленче Николова

300.00

 

10.05.2013

Верица Филиповска

4,000.00

 

10.05.2013

Игор Трајчевски

6,000.00

 

10.05.2013

Сашо Јовановски

6,000.00

 

13.05.2013

Билјана Рунчевска

500.00

 

14.05.2013

Ѓорги Туфекчиев

500.00

 

15.05.2013

Јован Ристовски

300.00

 

15.05.2013

Јасна Саздовска

1,500.00

 

16.05.2013

Кристина Дамјанова

500.00

 

16.05.2013

Ненад Батковски

1,900.00

 

20.05.2013

Славче Јовановски

3,000.00

 

29.05.2013

Игор Божиновски

1,000.00

 

29.05.2013

Валентина Ѓурковска Николовска

8,000.00

 

29.05.2013

Ивана Конеска

10,000.00

 

29.05.2013

Наташа Чекичевска

10,000.00

 

04.06.2013

Славче Јовановски

3,000.00

 

04.06.2013

Весна Стоименовска

3,000.00

 

06.06.2013

Крсте Врбоски

3,000.00

 

07.06.2013

Звонко Смиљков

3,000.00

 

07.06.2013

Стевчо Крстев

7,000.00

 

08.06.2013

Биљана Рунчевска

500,00

 

13.06.2013

Ѓорги Туфекчиев

500,00

 

13.06.2013

Јасна Саздовска

1,500.00

 

13.06.2013

Небојша Јаневски

3,000.00

 

14.06.2013

Јован Ристовски

300.00

 

14.06.2013

Ленче Николова

300.00

 

17.06.2013

Јасминка Димитрова

1,000.00

 

25.06.2013

 Игор Божиновски

1,000.00

 

26.06.2013

Верица Филиповска

4,000.00

 

27.06.2013

Ристе Пројчевски

500.00

 

28.06.2013

Сашо Јовановски

3.000,00

 

28.06.2013

Игор Трајковски

3,000.00

 

28.06.2013

Ивана Симоновска

10,000.00

 

28.06.2013

Иван Мирчески

10,000.00

 

28.06.2013

Бенита Блажевска

13,500.00

 

Вкупно:                                                                                                                                                          403,360.00                                                                                                                                            

 

Скопје, 01.07.2013                                                                                                                                       Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners