6-ОТ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ СЕ ОДЛОЖУВА
16.03.2020

6-ОТ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ СЕ ОДЛОЖУВА


Се информираат делегатите, членовите и активистите на ДС, дека 6-от Конгрес на ДС закажан за 22. март 2020 година се одложува.

За датумот и местото на одржување ќе бидете дополнително информирани.


Демократски сојуз,

Павле Трајанов

partners partners partners partners partners partners