ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА25.03.2024

Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА

 

Реден број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

  1. 1.        

14.02.2023

Богоја Петровски

500.00

  1. 1.    
     

12.06.2023

Јасна Саздовска

2,000.00

  1. 1.    
     

29.06.2023

Никола Михајловски

2,000.00

  1. 1.    
     

15.12.2023

Ненад Баткоски

10,000.00

    Вкупно: 14,500.00 денари                                                                                                                                                                                                                        

 

Скопје, 25.3.2024

Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners