ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023, ЛИСТА И ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР6.2.2024

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023, ЛИСТА И ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата за пристап до информации од јавен карактер можете да ја погледнете на следниот линк.

Образецот за пристап до информации од јавен карактер можете да го погледнете на следниот линк.

Годишниот извештај за 2023 година може да го погледнете на следниот линк.

partners partners partners partners partners partners