ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА25.3.2024

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ  

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023 ГОДИНА

Целосниот Финансиски извештај во целост можете да го погледнете на овој линк

partners partners partners partners partners partners