Регистар на Демократскиот сојуз За добиените донации за 2019 година
Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2019 година

Од 01.01.2019 до 30.06.2019 година

 

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

03.01.2019

Владимир Кроневски

3,500.00

 1.  

09.01.2019

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

09.01.2019

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.01.2019

Љупчо Тренчев

6,000.00

 1.  

22.01.2019

Биљана Заринска

1,000.00

 1.  

31.01.2019

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

01.02.2019

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

05.02.2019

Стевчо Крстев

1,000.00

 1.  

05.02.2019

Благоја Таневски

3,000.00

 1.  

07.02.2019

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

09.02.2019

Марко Узелац

1,000.00

 1.  

20.02.2019

Мице Цабевски

500.00

 1.  

01.03.2019

Биљана Заринска

1,000.00

 1.  

01.03.2019

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

04.03.2019

Павлинка Габева

3,000.00

 1.  

05.03.2019

Александар Алексиќ

2,500.00

 1.  

07.03.2019

Јово Батковски

1,000.00

 1.  

08.03.2019

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

08.03.2019

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

29.03.2019

Дарко Митревски

27,000.00

 1.  

03.04.2019

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

04.04.2019

Ивана Стојановски

1,000.00

 1.  

04.04.2019

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

30.04.2019

Јасна Саздовска

2,000.00

 1.  

02.05.2019

Горан Деловски

25,000.00

 1.  

03.05.2019

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

03.05.2019

Игор Божиновски

1,000.00

 1.  

23.05.2019

Стевчо Крстев

1,000.00

 1.  

29.05.2019

Биљана Заринска

1,000.00

 1.  

03.06.2019

Снежана Костуранова

700.00

 1.  

03.06.2019

Биљана Заринска

1,000.00

 1.  

05.06.2019

Ивана Стојановски

1,000.00

 1.  

06.06.2019

Павлинка Габева Атанасов

4,000.00

 1.  

10.06.2019

Игор Божиновски

1,000.00


                                                                                                                                           Вкупно:  100,700.00                                                                                                                     

  Скопје 01.07.2019 година                                                                                               

                                                                                                                                             Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners