Годишна сметка на Демократски сојуз за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година27.02.2020

Годишна сметка на Демократски сојуз  

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година 

Целосната Годишна сметка погледнете ја на овој линк

partners partners partners partners partners partners