ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за периодот од 01.01.2019 до 31.12.201923.03.2020

Назив на политичка партија Демократски сојуз

Седиште Стале Попов бр.9 лок.4

 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019

Целосниот Финансиски извештај межете да го погледнете  на овој линк

 

partners partners partners partners partners partners