Регистар на Демократскиот сојуз за добиените донации за 2014 година, од 01.07.2014 до 31.12.2014 годинаВрз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

 

Регистар на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2014 година

Од 01.07.2014 до 31.12.2014 година 

 
 1.  

04.07.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.07.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

07.07.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.07.2014

Катерина Ѓоргиевска

800.00

 1.  

10.07.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.07.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.07.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.07.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

18.07.2014

Кристина Дамјанова

1,500.00

 1.  

21.07.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

21.07.2014

Вероника Наумовска

6,000.00

 1.  

22.07.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

25.07.2014

Ивана Симоновска

32,500.00

 1.  

04.08.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.08.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

07.08.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

08.08.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.08.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

11.08.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

11.08.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

11.08.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

14.08.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

15.08.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

21.08.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

27.08.2014

Драган Тодоровски

2,000.00

 1.  

29.08.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

29.08.2014

Петре Тодоровски

31,000.00

 1.  

02.09.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

03.09.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

04.09.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

05.09.2014

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

05.09.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.09.2014

Костадин Јовановиќ

7,500.00

 1.  

10.09.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.09.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.09.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.09.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

17.09.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

19.09.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

26.09.2014

Петар Василов

38,500.00

 1.  

01.10.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

03.10.2014

Милена Ризова

1,000.00

 1.  

04.10.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

06.10.2014

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

07.10.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

10.10.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.10.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.10.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

13.10.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

15.10.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

16.10.2014

Јулија Стојановска

6,000.00

 1.  

17.10.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

17.10.2014

Јово Баткоски

3,000.00

 1.  

20.10.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

27.10.2014

Петре Тодоровски

35,000.00

 1.  

05.11.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

05.11.2014

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

07.11.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

07.11.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.11.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.11.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

10.11.2014

Биљана Заринска

6,000.00

 1.  

11.11.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.11.2014

Славче Јованоски

3,000.00

 1.  

13.11.2014

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

14.11.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

21.11.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

24.11.2014

Јовица Спировски

37,000.00

 1.  

27.11.2014

Кристина Дамјанова

2,000.00

 1.  

04.12.2014

Катерина Ѓоргиева

400.00

 1.  

05.12.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

05.12.2014

Костадин Јовановиќ

4,000.00

 1.  

05.12.2014

Драган Кипријановска

5,560.00

 1.  

10.12.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.12.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.12.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.12.2014

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

11.12.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.12.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

12.12.2014

Верица Филиповска

12,000.00

 1.  

18.12.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

19.12.2014

Драган Тодоровски

2,000.00

 1.  

22.12.2014

Драган Николовски

38,000.00

 1.  

23.12.2014

Стефчо Крстев

5,000.00

 

                                                                                                                                                            Вкупно: 425,980.00                                                                                                                                    

 

Скопје, 09.01.2015 година                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                  Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners