Годишна сметка 2014
27.02.2015

 

Годишна сметка на Демократски сојуз

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година 

 

Целосната годишна сметка поглегнете ја на овој линк.

partners partners partners partners partners partners